ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 5 хв.ПЛАН

Проведення групового заняття

з навчальної дисципліни«Тактика»

Т Е М А № 3: Організація, озброєння та бойова техніка бойових підрозділів механізованого (танкового) батальйону омбр ЗС України.

Час: 2 години

Мета заняття: 1. Ознайомити студентів з організаційно-штатною структурою механізованої і танкової роти та бойових підрозділівмеханізованого батальйону. 2. Виховувати у студентів почуття впевненості у бойових можливостях підрозділів механізованого батальйону, їх озброєнні та бойовій техніці.

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

№ з/п СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ Час (хв.)
1. 2. 3. Вступна частина Проведення усного опитування за попередньою темою Основна частина Перше навчальне питання:Організація, озброєння та бойова техніка механізованої, танкової роти Друге навчальне питання:Організація озброєння та бойова техніка мінометної батареї, гранатометного, зенітно-ракетного, інженерно-саперного взводів механізованого батальйону Заключна частина

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Слюсаренко А.В., Похнатюк С.В. Бойове застосування механізованого відділення, танка у різних видах бою: Навчальний посібник. – Л.: ЛІСВ, 2007.– с. 11-25, 28-38. 2. Навчальна організаційно-штатна структура і тактика дій підрозділів ЗС України: Навчальний посібник. Л.: ЛІСВ, 2008.– с. 11-23.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Проектор, кольорова крейда, дошка, ПЕОМ, екран.

ВСТУПНА ЧАСТИНА – 5 хв.

-прийняти рапорт командира групи і привітатися зі студентами;

-перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;

-перевірити зовнішній вигляд студентів, порядок на робочих місцях і в аудиторії, при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;

- нагадати основну проблематику минулої теми заняття та зробити логічний перехід до проблеми, яка буде розглядатися на даному занятті;

-довести під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;

-зосередити увагу студентів на навчальній меті заняття та визначити актуальність теми заняття;

-представити основні та додаткові джерела інформації;

-визначити порядок отримання оцінки на занятті.

Проведення усного опитування за попередньою темою– 5 хв.

ОСНОВНА ЧАСТИНА: 75 хв.

- створити проблемну ситуацію, яка підштовхує студентів для самостійного пошуку знань, а викладач керує їх інтелектуальною діяльністю;

- залучати студентів до розв’язання проблемної ситуації шляхом спеціально сформульованих питань, які підштовхують до самостійного активного пошуку відповідей;- послідовно повністю розкрити зміст кожного навчального питання;

- робити висновки з кожного питання і теми в цілому, шляхом зосередження уваги на сутності розглянутих проблем (відпрацьованих питань).

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 5 хв.

-визначити ступінь досягнення навчальної мети заняття в цілому;

-зосередити увагу на позитивних результатах заняття та загальних недоліках і їх причинах;

-оголосити оцінки студентів за заняття, відзначити кращих та тих, хто має гірші результати;

-дати відповіді на запитання студентів;

-довести завдання студентам для самостійної роботи;

-оголосити час і місце відпрацювання завдань тими студентами, які були відсутні на занятті;

-записати завдання для самостійної роботи в журнал обліку навчальних занять.


0779677029607852.html
0779725355118049.html
    PR.RU™