Адміністрування податку на додану вартість Ю. В. Лапшин

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Дата виписки податкової накладної Порядковий номер /
Продавець (номер філії) Покупець
Особа (платник податку) - продавець Особа (платник податку) - покупець
(нйменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) (найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)
(індивідуальний податковий номер продавця) (індивідуальний податковий номер покупця)
Місцезнаходження (податкова адреса) продавця ______________________________ Місцезнаходження (податкова адреса) покупця ________________________________
Номер телефону Номер телефону
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця) Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)
Вид цивільно-правового договору
від
Форма проведених розрахунків (вид договору) _______________________________________________________________________________ (бартер, готівка, оплата з поточного рахунку, чек тощо)Роз- діл Дата відван- таження (вико- нання, постачання (оплати*) товарів/послуг Номенклатура постачання товарів/послуг продавця Оди- ниця виміру товару Кіль- кість (об'єм, обсяг) Ціна поста-чання одиниці товару / послуги без ураху- вання ПДВ Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками Загальна сума коштів, що підлягає сплаті
20 % 0 % (постачання на митній території України) 0 % (експорт) звіль- нення від ПДВ**
I
Усього по розділу I Х Х Х
II Зворотна (заставна) тара Х Х Х Х Х Х Х
ІІІ Податок на додану вартість Х Х Х
IV Загальна сума з ПДВ Х Х Х

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних.М П ____________________________________________________ (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)

____________
* Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.

**

(відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування)

Директор Департаменту

адміністрування податку на додану вартість Ю. В. Лапшин

Оригінал (видається покупцю) Додаток 1 до Податкової накладної
Копія (залишається у продавця)
(Непотрібне виділити поміткою "Х")

Додаток до податкової накладної № / від

Дата

(дата заповнення додатка)

№ з/п № договору, найменування/ прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця продавця Належить постачанню Перелік (номенклатура) частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів/послуг Залишок частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити
номен- клатура товарів/ послуг один. виміру ціна один. товару/ послуги без урахув. ПДВ кіль- кість, об'єм, обсяг зага- льна сума коштів без ПДВ номен- клатура товарів/ послуг один. виміру кіль- кість, об'єм, обсяг номен- клатура товарів/ послуг один. виміру кіль- кість, об'єм, обсяг
Усього х х х х х х х х х х

_________________________________________________ (підпис і прізвище особи, яка склала додаток)


0778078055377431.html
0778103510550772.html
    PR.RU™